Věcný rejstřík

Název: Věcný rejstřík
Zdrojový dokument: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1988, pp. 155-158
Rozsah
155-158
Typ
Index
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A