2

Title: Новая русистика
Rok: 2009
Ročník: 2
Číslo: 2
Rok vydání
2009
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [3]
Pospíšil, Ivo
PDF
Studie
Title Document
29 век как хронотопос отдаленного будущего в понимании Жюля Верна и Фаддея Булгарина | [5]–12
Franta, Vladimír
PDF
Model světa jako areálově spoluurčovaný fenomén | [13]–17
Dohnal, Josef
PDF
Problém noetiky a poetiky, alebo, Areálové dotyky prózy | [19]–28
Žemberová, Viera
PDF
Postnarativní fikční světy | [29]–38
Bína, Daniel
PDF
Komiksové transformace literárních děl v současné české literární komunikaci | [39]–49
Niklesová, Eva
PDF
Deficit vědomí stylu a žánru textu a "multimediální čtenář" v areálu | [51]–60
Lepilová, Květuše
PDF
Areál na pozadí globální internetové kultury | [61]–67
Půža, Miroslav
PDF
Areál a jeho vztahy | [69]–78
Pospíšil, Ivo
PDF
"Я люблю смотреть, как умирают дети" в контексте цикла Маяковского "Я" | [79]–91
Bol'šuchin, Leonid Jur'jevič; Aleksandrova, Marija Aleksandrovna
PDF
Marginália
Title Document
Цтирад Кучера : (* 14.11.1931 - † 19.11.2009) | [93]–95
Richterek, Oldřich
PDF
Překladatel temné Rusi | [97]–99
Pospíšil, Ivo
PDF
V Brně o Gogolovi | [101]–102
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
Návrat k psychologii literatury skrze pečlivé čtení | [103]–106
Pospíšil, Ivo
PDF
Ruská poviedka, žáner včera a dnes | 107–109
Žemberová, Viera
PDF
Rusko jako objekt (zejména) japonské rusistiky | 110–116
Pospíšil, Ivo
PDF
Nová učebnice ruštiny | 116–120
Gazda, Jiří
PDF
Existují "národní typy existence"? | 120–122
Pospíšil, Ivo
PDF
Скоморохи в памятниках письменности | 122–125
Trösterová, Zdeňka
PDF
hidden section Наши авторы
Title Document
Наши авторы | [126]–[127]
PDF