Pál Auer jako následník Huberta Ripky

Název: Pál Auer jako následník Huberta Ripky
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. [111]-119
Rozsah
[111]-119
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V letech 1953–1957 hrál klíčovou roli ve spolupráci exilových analytiků nad tématem sebeosvobození zemí střední Evropy a zformování neutrálního pásma v tomto prostoru Hubert Ripka. Úzce s ním spolupracoval maďarský diplomat Pál Auer. (S Ripkou se znali již od 30. let.) na přelomu 60. a 70. let v nových podmínkách rozvíjení détente sehrál roli hlavního koordinátora exilových analytiků a hlavního redaktora v novém programu neutralizace střední Evropy právě P. Auer.
In 1953–1957, Hubert Ripka played a key role among exile analysts who co-operated on plans on self-liberation of central Europe and the formation of a neutral zone in this area. Hungarian diplomat and his acquaintance since 1930s, Pál Auer was his close co-worker. Around 1970, under the new détente conditions, it was Pál Auer who took over the part of the main co-ordinator of exile analysts and the main perpetrator of the new programme of neutralization of Central Europe.