Námořník Mikuláš Viléma Petrželky : k sociálně-kulturním kontextům díla

Název: Námořník Mikuláš Viléma Petrželky : k sociálně-kulturním kontextům díla
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 1, s. [99]-103
Rozsah
[99]-103
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with the cantata "Námořník Mikuláš" (1928–1929) of the composer Vilém Petrželka (1889–1967). It explores the genesis of the work and various influences that affected the final shape of it. Despite of the fact Petrželka used a varied set of avant-garde expression elements (jazz band, Sprechgesang-like recitation, quarter-tones etc.), his cantata have many features in common with Bouře, a late-romantic cantata composed by Vítězslav Novák in 1910. The article tries to outline some parallels between the both works.
Reference
[1] NOVÁK, Vítězslav. Svatební košile. Hudební revue, 7, s. 61 ad.

[2] PETRŽELKA, Vilém. Dopis Františku Marešovi, 25. listopadu §§1913§§. Uložen v ODH MZM, sign. G 140.

[3] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Vítězslav Novák a Brno. Praha, 1941.

[4] ŠTĚPÁN, Václav. Novák a Suk. Praha, 1945.