Ústav archeologie a muzeologie

Kolekce

Všeobecné knižní edice

Nejnovější

Číslo
Studia archaeologica Brunensia, 2023, roč. 28, číslo 1.

Číslo
Archaeologia historica, 2023, roč. 48, číslo 1.

Číslo
Studia archaeologica Brunensia, 2022, roč. 27, číslo 2.

Číslo
Museologica Brunensia, 2022, roč. 11, číslo 2.

Číslo
Archaeologia historica, 2022, roč. 47, číslo 2.

Číslo
Museologica Brunensia, 2022, roč. 11, číslo 1.

Číslo
Studia archaeologica Brunensia, 2022, roč. 27, číslo 1.

Číslo
Archaeologia historica, 2022, roč. 47, číslo 1.

Kniha
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin; Holub, Petr; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Měchurová, Zdeňka; Nosek, Vojtěch; Sedláčková, Lenka; Tymonová, Markéta; Jagosz-Zarzycka, Zofia; Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021

Kniha
Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela. Břeclav - Pohansko. X., Sídelní areál na Severovýchodním předhradí : archeologické výzkumy v letech 2008-2016. 2021