Studia archaeologica Brunensia

Název: Studia archaeologica Brunensia
ISSN
1805-918X (print)
2336-4505 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2013-dosud
Popis
Studia archaeologica Brunensia (ISSN 1805-918X) je vědecký recenzovaný časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti archeologie a příbuzných vědních disciplín (přírodovědných i humanitních), které se zabývají archeologickými prameny, jako jsou např. antropologie, osteologie, archeobotanika, petrografie, religionistika apod. Vychází dvakrát ročně. Navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada archeologická (M), ISSN 1211-6327, které vycházelo v letech 1996-2012 (od r. 1999 také s názvem Studia archaeologica Brunensia). Řada archeologická (M) v roce 1996 navázala na Řadu archeologicko-klasickou (E) SPFFBU, která vycházela od roku 1956 a zahrnovala příspěvky z oblasti pravěké, časně historické, středověké a klasické archeologie, dále klasické filologie a dějin starověku.
Studia archaeologica Brunensia is a peer-reviewed journal publishing original scientific papers which are primarily focused on archaeology. The journal also publishes papers from related disciplines (the natural sciences and humanities) which deal with archaeological sources, such as anthropology, osteology, archaeobotany, petrography, and religious studies. It is issued twice a year. The journal Studia archaeologica Brunensia superseded (in 2013) the series Řada archeologická (M) of Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), which had been published since 1996 and whose subtitle was the same as the present title. The series Řada archeologická (M) followed the previous series Řada archeologicko-klasická (E) SPFFBU, which was published from 1956 and included papers concerning prehistory, early history, medieval period, classical archaeology, classical philology and ancient history.
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 28)
1 2
2022 (Ročník 27)
1 2
2021 (Ročník 26)
1 2
2020 (Ročník 25)
1 2
2019 (Ročník 24)
1 2
2018 (Ročník 23)
1 2
2017 (Ročník 22)
1 2
2016 (Ročník 21)
1 2
2015 (Ročník 20)
1 2
2014 (Ročník 19)
1 2
2013 (Ročník 18)
1 2