2

Title: Studia archaeologica Brunensia
Rok: 2014
Ročník: 19
Číslo: 2
Rok vydání
2014
ISSN
1805-918X (print)
2336-4505 (online)
Poznámka
  • Věnováno prof. PhDr. Vladimíru Podborskému, DrSc., k jeho osmdesátým narozeninám
  • Anglické abstrakty a resumé: Mgr. et Mgr. Jana Kličová, Matthew Nicholls; německá resumé: Mgr. Iveta Macháčková, Eva Zumpfe.
Články
Title Document Document
Pozoruhodné depoty zo Sklabinského Podzámku | [5]–26
Pieta, Karol; Veliačik, Ladislav
PDF PDF
Pět nových hrobů horákovské kultury na jižní Moravě : (s osteologickým a antropologickým posudkem G. Dreslerové, J. Kaly a Z. Tvrdého) | [27]–43
Kos, Petr
PDF PDF
Výzdoba halštatských hrobových komôr – výsada elít? | [45]–56
Studeníková, Etela
PDF PDF
Hrob 121/1953 z pohrebiska vekerzugskej kultúry v Chotíne IA na juhozápadnom Slovensku: doklad rituálnej obety človeka a koňa v staršej dobe železnej? : (s antropologickým posudkom A. Šefčákovej) | [57]–84
Kmeťová, Petra
PDF PDF
Staronový nález laténského meče z Milotic, okr. Hodonín | [85]–91
Mangel, Tomáš
PDF PDF
Pohřebiště lidu popelnicových polí předmětem zájmu Keltů : Co dělali Keltové v Cinobani? | [93]–104
Furmánek, Václav; Mitáš, Vladimír
PDF PDF
Méně známé doklady k halštatu Ždánického lesa nebo i ke středověku? | [105]–111
Plaček, Miroslav
PDF PDF
Projevy křesťanského a předkřesťanského pohřebního ritu na středohradištním pohřebišti v Divákách, okr. Břeclav | [113]–130
Unger, Josef
PDF PDF
Metodika zpracování keramického souboru na příkladě nálezů povelkomoravské a mladohradištní keramiky z lokality Kostice – Zadní hrúd | [131]–161
Balcárková, Adéla
PDF PDF
Specifics of Aegean Byzantine Amphorae Studies: the example of Priniatikos Pyrgos, East Crete | [163]–179
Klontza-Jaklová, Věra
PDF PDF