2

Title: Studia archaeologica Brunensia
Rok: 2016
Ročník: 21
Číslo: 2
Rok vydání
2016
ISSN
1805-918X (print)
2336-4505 (online)
Title Document
Na památku prof. PhDr. Zdeňka Měřínského, CSc. | [5]–8
Macháček, Jiří
PDF
Title Document
Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou v Nové Vsi u Oslavan (okres Brno-venkov) | 9–38
Hájek, Zdeněk; Humpolová, Alena; Čerevková, Alžběta
PDF
Title Document
Neolitická keramika z příkopu u jižního vstupu do rondelu v Těšeticích-Kyjovicích | 39–60
Válek, David
PDF
Title Document
Zur Datierung der Begleitkeramik der Glockenbecherkultur | 61–74
Benkovsky-Pivovarová, Zoja
PDF
Title Document
Archeologický výzkum mohyly a domu kůlové konstrukce ve Velkém Přítočně, okr. Kladno | 75–90
Menšík, Petr; Procházka, Milan
PDF
Title Document
Lokalizace polohy raně středověkého sídliště na lokalitě Břeclav-Líbivá na základě povrchové prospekce | 91–112
Vostrovská, Ivana
PDF
Title Document
Nejsou čáry jako čáry: inkrementální linie v mikrostruktuře zubů a jejich využití při analýze kosterních nálezů | 113–138
Hupková, Adela; Šáliová, Soňa; Králík, Miroslav; Malček, Róbert
PDF
Title Document
Validace metod virtuální restaurace a rekonstrukce v kosterní antropologii | 139–162
Šplíchalová, Ivana; Jandová, Marie; Urbanová, Petra
PDF