1

Title: Studia archaeologica Brunensia
Rok: 2014
Ročník: 19
Číslo: 1
Rok vydání
2014
ISSN
1805-918X (print)
2336-4505 (online)
Poznámka
  • Věnováno prof. PhDr. Vladimíru Podborskému, DrSc., k jeho osmdesátým narozeninám
  • Anglické abstrakty a resumé: Mgr. et Mgr. Jana Kličová, Matthew Nicholls; německá resumé: Mgr. Iveta Macháčková, Eva Zumpfe.