Studia archaeologica Brunensia 2014, vol. 19, iss. 1

Image
Title: Studia archaeologica Brunensia
Year: 2014
Volume: 19
Issue: 1
Publication year
2014
ISSN
1805-918X (print)
2336-4505 (online)
Note
  • Věnováno prof. PhDr. Vladimíru Podborskému, DrSc., k jeho osmdesátým narozeninám
  • Anglické abstrakty a resumé: Mgr. et Mgr. Jana Kličová, Matthew Nicholls; německá resumé: Mgr. Iveta Macháčková, Eva Zumpfe.
Topic