Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. S, Řada anglistická

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. S, Řada anglistická
ISSN
1211-1791
Variant title
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. S, Series Anglica
Brno studies in English
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1995-2008
Next:
Brno studies in English (2009-present)
Description
Řada anglistická (řada S) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-1791, vycházela v letech 1995-2008. Uveřejňovala příspěvky z oblasti anglistiky a amerikanistiky. Navázala na řadu K, germanisticko-anglistickou (1979-1994). Sborníky nesly zároveň název Brno Studies in English. Od roku 2009 pokračuje Brno studies in English jako vědecký recenzovaný časopis (ISSN 0524-6881).
Volumes, Issues
2008 (Volume 57 of series SPFFBU)
S14
2007 (Volume 56 of series SPFFBU)
S13
2006 (Volume 55 of series SPFFBU)
S12
2005 (Volume 54 of series SPFFBU)
S11
2004 (Volume 53 of series SPFFBU)
S10
2003 (Volume 52 of series SPFFBU)
S9
2002 (Volume 51 of series SPFFBU)
S8
2001 (Volume 50 of series SPFFBU)
S7
2000 (Volume 49 of series SPFFBU)
S6
1999 (Volume 48 of series SPFFBU)
S5
1998 (Volume 47 of series SPFFBU)
S4
1997 (Volume 46 of series SPFFBU)
S3
1996 (Volume 45 of series SPFFBU)
S2
1995 (Volume 44 of series SPFFBU)
S1