Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
ISSN
1213-2144
Variant title
Bohemica litteraria
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. V, Series bohemica litteraria
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1998-2008
Next:
Bohemica litteraria (2009-present)
Description
Řada literárněvědná bohemistická (řada V) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity vycházela zároveň pod názvem Bohemica litteraria v letech 1998-2008. Uveřejňovala příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky a příbuzných disciplín. Navázala na řadu literárněvědnou (D), která vycházela v letech 1954-1997. Od roku 2009 pokračuje jako vědecký časopis Bohemica litteraria, ISSN 1213-2144, který vychází dvakrát ročně.
Volumes, Issues
2008 (Volume 57 of series SPFFBU)
V11
2007 (Volume 56 of series SPFFBU)
V10
2006 (Volume 55 of series SPFFBU)
V9
2005 (Volume 54 of series SPFFBU)
V8
2004 (Volume 53 of series SPFFBU)
V7
2002-2003 (Volume 51-52 of series SPFFBU)
2001 (Volume 50 of series SPFFBU)
V4
2000 (Volume 49 of series SPFFBU)
V3
1999 (Volume 48 of series SPFFBU)
V2
1998 (Volume 47 of series SPFFBU)
V1