Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

Title: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
ISSN
1803-7380 (print)
2336-4408 (online)
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2009-present
Description
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, ISSN 1803-7380 (print), ISSN 2336-4408 (online), je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií. Vychází od r. 2009. Navazuje na stejnojmenné periodikum založené v roce 1977, jehož první číslo vyšlo v rámci edice Spisy Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Poté vycházelo v rámci Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řady germanisticko-anglistické (K) (1979-1994) a dále jako řada germanistická (R), ISSN 1211-4979 (1996-2008).
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, ISSN 1803-7380 (print), ISSN 2336-4408 (online), is a peer-reviewed scholarly journal published by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (Czech Republic) since 2009. It publishes articles in the fields of German, Dutch and Nordic linguistics, literatures and culture studies. -- Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik is a continuation of the periodical of the same name, first volume of which was published in 1977. Between 1979–1994, BBGN was published within the periodical series "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanisticko-anglistická (K) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis. Series Germanica et Anglica (K)". Between 1996–2008, BBGN continued within the new series "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanistická (R) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis. Series Germanica (R)", ISSN 1211-4979.
Volumes, Issues
2023 (Volume 37)
1 2
2022 (Volume 36)
1 2
2021 (Volume 35)
1 2
2020 (Volume 34)
1 2
2019 (Volume 33)
2018 (Volume 32)
2017 (Volume 31)
1 2
2016 (Volume 30)
1 2
2015 (Volume 29)
1 2
2014 (Volume 28)
1-2
2013 (Volume 27)
1-2
2012 (Volume 26)
1-2
2011 (Volume 16 [25])
1-2
2010 (Volume 15 [24])
1-2
2009 (Volume 14 [23])
1-2
2008 (Volume 22)
1  [R13]
2007 (Volume 21)
1  [R12]
2006 (Volume 20)
1  [R11]
2005 (Volume 19)
1  [R10]
2004 (Volume 18)
1  [R9]
2003 (Volume 17)
1  [R8]
2002 (Volume 16)
1  [R7]
2001 (Volume 15)
1  [R6]
2000 (Volume 14)
1  [R5]
1999 (Volume 13)
1  [R4] Sonderheft
1998 (Volume 12)
1  [R3]
1997 (Volume 11)
1  [R2]
1996 (Volume 10)
1  [R1]
1994 (Volume 9)
1  [K16]
1992 (Volume 8)
1  [K14]
1990 (Volume 7)
1  [K12]
1988 (Volume 6)
1  [K10]
1986 (Volume 5)
1  [K8]
1984 (Volume 4)
1  [K6]
1982 (Volume 3)
1  [K4]
1980 (Volume 2)
1  [K2]
1977 (Volume 1)
1  [Spisy FF; č. 209]