Vývin kognitívnych vied alebo prevraty vo vedách v 21. storočí na Slovensku a v Českej republike

Title: Vývin kognitívnych vied alebo prevraty vo vedách v 21. storočí na Slovensku a v Českej republike
Author: Čulenová, Eva
Source document: Čulenová, Eva. Třináct let po = Trinásť rokov po. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2006, pp. 43-49
Extent
43-49
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license