Neograeca Bohemica

Title: Neograeca Bohemica
ISSN
1803-6414 (print)
2694-913X (online)
Variant title
Neograeca Bohemica: přednášky České společnosti novořeckých studií
Přednášky České společnosti novořeckých studií
Publisher
Česká společnost novořeckých studií, z. s.
Published: 2014-present
Description
Časopis Neograeca Bohemica, ISSN 1803-6414, je odborný recenzovaný časopis, který je publikační platformou pro odborné stati, recenze a zprávy ze všech oblastí pozdně byzantské a novořecké lingvistiky, literatury a historie (od 1204 n.l. do současnosti). Časopis také zveřejňuje překlady literárních děl daného období. Vychází jedenkrát ročně od r. 2014. Je pokračováním periodika Přednášky České společnosti novořeckých studií, které vycházelo v letech 2001–2013 (od r. 2008 již s paralelním názvem Neograeca Bohemica).
Neograeca Bohemica, ISSN 1803-6414, is a peer-reviewed scholarly journal that provides a platform for original high-quality papers, reviews and reports concerning any areas of Late Byzantine and Modern Greek Linguistics, Literature and History (from 1204 A.D. up to these days). The journal also publishes translations of Late Byzantine and Modern Greek Literature. It is issued once a year since 2014. Neograeca Bohemica is a continuation of the periodical Přednášky České společnosti novořeckých studií (Lectures of the Czech Society for Modern Greek Studies) which was published from 2001 to 2013 (from 2008 onwards already with parallel shorter title Neograeca Bohemica).
Volumes, Issues
2023 (Volume 23)
[1]
2022 (Volume 22)
[1]
2021 (Volume 21)
[1]
2020 (Volume 20)
[1]
2019 (Volume 19)
[1]
2018 (Volume 18)
[1]
2017 (Volume 17)
[1]
2016 (Volume 16)
[1]
2015 (Volume 15)
[1]
2014 (Volume 14)
[1]
2013 (Volume 13)
[1]
2012 (Volume 12)
[1]
2011 (Volume 11)
[1]
2010 (Volume 10)
[1]
2009 (Volume 9)
[1]
2008 (Volume 8)
[1]