Iranian

Blažek, Václav. Hydronymia R̥gvedica
Blažek, Václav; Schwarz, Michal. Jména nádob v tocharských jazycích