výzkumná spolupráce Psychologického ústavu FF MU a Centra pro komplexní psychologický výzkum stresu při IMS v Brně