Advanced search

Searching in title Studia paedagogica 2017, vol. 22, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 10 of 10

Article
Juhaňák, Libor. Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 9–36.

Article
Zdražilová, Zuzana. Využití EEG biofeedbacku při nápravě specifických poruch učení u dětí středního školního věku. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 121–133.

Article
Gobbo, Francesca, Švaříček, Roman. Učení nezačíná a nekončí se školní výukou: rozhovor s Francescou Gobbo. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 113–119.

Article
Poděkování recenzentům. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 141–144.

Article
Dopita, Miroslav, Poláchová Vašťatková, Jana. Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 37–54.

Article
Kamanová, Lenka. Matky jako aktéři rodinné sexuální kultury. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 67–86.

Article
Šeďová, Klára, Pol, Milan, Švaříček, Roman. Editorial : Ve vinárně se Scopusem aneb Teď už to povalí. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 5–7.

Article
Švaříček, Roman. Bez porozumění našemu vztahu k minoritě o minoritě nic nepochopíme. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 135–139.

Article
Vlčková, Kateřina, Mareš, Jan, Ježek, Stanislav, Šalamounová, Zuzana. Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 87–112.