Advanced search

Searching in title Klinická psychologie a osobnost 2013, vol. 2, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 5 of 5

Article
Slováčková, Zuzana, Klimusová, Helena, Dosedlová, Jaroslava. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku. Klinická psychologie a osobnost. 2013, vol. 2, iss. 2, pp. 19–24.

Article
Homolková, Veronika, Plevová, Irena. Jak na vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika?. Klinická psychologie a osobnost. 2013, vol. 2, iss. 2, pp. 25–30.

Article
Nábělková, Eva, Kahancová, Mária. Integrita – verifikácia inventára na jej meranie. Klinická psychologie a osobnost. 2013, vol. 2, iss. 2, pp. 43–53.

Article
Ponížilová, Tereza, Urbanovská, Eva. Výzkum protektivních faktorů ve vztahu k syndromu vyhoření v České republice a v zahraničí. Klinická psychologie a osobnost. 2013, vol. 2, iss. 2, pp. 5–17.

Article
Kordačová, Jana. Pozitívna psychológia – nádej pre maladaptívne schémy?. Klinická psychologie a osobnost. 2013, vol. 2, iss. 2, pp. 31–42.