Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 52

Kapitola
Kravčenko, Ol'ga. "Художник петербургский" : образы героев-творцов в "Петербургских повестях" Гоголя. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 169–177.

Kapitola
Voisine-Jechová, Hana. Proměny fantastiky u Gogola. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 457–466.

Kapitola
Vinokurov, Fedor. Гоголевские реминисценции в рассказе Е. Замятина "Часы" (1934). In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 449–455.

Kapitola
Kučera, Petr. Německý duch přesnosti a záhadnost světa : (k poetice Gogolovy Něvské třídy). In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 211–217.

Kapitola
Mnich, Roman. Гоголь versus Шевченко: дискуссии и интерпретации. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 245–255.

Kapitola
Vil'čanskaja, Julija. Чичиков – дитя. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 441–448.

Kapitola
Vasil'jeva, Jelena Anatol'jevna. Семантика антропонимов в произведениях Н.В. Гоголя и проблема их перевода на чешский язык. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 431–440.

Kapitola
Baldina, Jelena Viktorovna. Книга Н.В. Гоголя "Выбранные места из переписки с друзьями" в оценке современников: отзывы частного характера. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 13–21.

Kapitola
Ivanickij, Aleksandr Il'jič. О природе государственного пространства у Н.В. Гоголя и Ф. Кафки. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 131–137.

Kapitola
Kostelník, Jakub. Влияние анекдотического сюжета "Ревизора" на пьесу А.В. Вампилова "История с ментрапажем". In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 157–164.

Kapitola
Panek, Inna. Творчество Н.В. Гоголя как источник вдохновения. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 273–280.

Kapitola
Szöke, Katalin. "Одушевление" Мертвых душ: Гоголь в художественном мышлении А.М. Ремизова : проблематика пересказа. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 409–417.

Kapitola
Červeňák, Andrej. Na margo Gogoľovho dvojníctva. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 77–82.

Kapitola
Čarkić, Milosav Ž.. Мeждометия в романе "Мертвые души" Н.В. Гоголя. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 61–75.

Kapitola
Snoj, Vid. The presentation of the demonic in Gogol's tales. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 389–398.

Kapitola
Pechal, Zdeněk. "Нос" Гоголя как пересказ пересказанного и как реконструкции не события, а его пересказа. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 281–291.

Kapitola
Porter, Robert. Гоголь будет жить, Гоголь жив, Гоголь жил, или наоборот, или об оборотнях на льду в стране чудес, или.... In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 331–338.

Kapitola
Čuveleva, Natal'ja. Мертва ли душа Манилова? : (попытка интерпретации образа Манилова в поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души"). In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 95–102.

Kapitola
Korablev, Aleksandr Aleksandrovič. Криптография в "Мертвых душах": mасонский подтекст. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 139–147.

Kapitola
Сугай, Лариса Анатольевна. "Что за образы? Из каких невозможностей они созданы?" – поэтика Гоголя в трактовке Андрея Белого. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 399–407.

Kapitola
Savinkov, Sergej Vladimirovič. К типологии героев Гоголя: семантика "готовости". In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 381–388.

Kapitola
Richterek, Oldřich. К вопросу о чешских переводах "Петербургских повестей" Н.В. Гоголя. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 361–370.