Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1980, roč. 29, č. D27. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 32

Článek
Kudělka, Viktor. Žánrové proměny Prešernovy poezie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 61–70.

Článek
Dorovský, Ivan. K některým klíčovým otázkám určení národní příslušnosti tvůrců v období tzv. národního obrození. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 115–125.

Článek
Pražák, Richard. Žánrový vývoj ugrofinské poezie v nejstarším předfeudálním období ze srovnávacího hlediska genologickotypologického. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 41–49.

Článek
Kopecký, Milan. [Klátik, Zlatko. Svetová literatúra pre mládež : (profily a prehľady)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 173–174.

Článek
Dorovský, Ivan. [Nanevski, Duško. Македонска поетска школа]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 180–181.

Článek
Kšicová, Danuše. Účast brněnské literární vědy a folkloristiky na VIII. mezinárodním sjezdu slavistů v Záhřebu (3.-9. 9. 1978). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 189–190.

Článek
Kopecký, Milan. Европейская поэзия XVII века. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 174–175.

Článek
Závodský, Artur. Zemřel nejstarší člen Devětsilu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 192–193.

Článek
Munzar, Jiří. Ibsenův Peer Gynt a obdobné žánrové útvary v českém a německém pohádkovém dramatu 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 79–82.

Článek
Závodský, Artur. O spřízněnosti balady a tragédie : na příkladě lidové balady Sirotek a balady K.J. Erbena Vodník. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 71–77.

Článek
Svatoň, Vladimír. Dvě teoretické koncepce románu v sovětské porevoluční uměnovědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 95–104.

Článek
Kuchař, Lumír. Dopisy Jiřího Karáska ze Lvovic Otokaru Březinovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 155–167.

Článek
Mikulášek, Miroslav. K studiu a evoluci literárních žánrů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 7–13.

Článek
Osolsobě, Ivo. Žánr: produkce, recepce, proces poznání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 25–32.

Článek
Zatočil, Leopold. Eine mittelniederdeutsche Katharinenlegende in Prosa und ihre Beziehung zur alttschechischen Version : dem Andenken an Prof. Dr. Antonín Škarka (1906-1972). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 141–154.

Článek
Válek, Vlastimil. [Trzynadlowski, Jan. Małe formy literackie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 171–172.

Článek
Dorovský, Ivan. [Spasov, Aleksandar. Истражуваня и коментари : (студии, огледи, критики за македонската литература во XIX и XX век)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 181–182.

Článek
Novák, Otakar. [Závodský, Artur. V blízkosti básníka : jedenáct studií o Petru Bezručovi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 182–184.

Článek
Kšicová, Danuše. Ruská secesní poéma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 83–93.

Článek
Pelikán, Jarmil. Působení Josefa Šmahy v sofijském Národním divadle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 127–139.

Článek
Pešta, Pavel. Žánrové tendence v satirické tvorbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 105–113.

Článek
Palas, Karel. [Kopecký, Milan. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 172–173.

Článek
Závodský, Artur. Pracovní zasedání k výročí Josefa Dobrovského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 190–191.

Článek
Pelikán, Jarmil. Z polské literárněvědné slavistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 176–180.

Článek
Dorovský, Ivan. Формирование национальных культур в странах центральной и юго-восточной Европы. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 175–176.