Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Předmluva. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 5–6.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Polsko-české literární vztahy v minulosti a současnosti : historický náčrt jejich základní dynamiky a problematiky. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 12–27.

Kapitola
Obsah. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 131.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Stopy polských vlivů v dílech různých spisovatelů let dvacátých. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 85–95.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Przybyszewski v české literatuře za války a po válce. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 68–84.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Závěr. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 105–107.

Kapitola
Back matter. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. .

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Politicko-sociální a kulturní podmínky polsko-českých vztahů v době okolo první světové války. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 28–32.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Krasiński v českém kulturním životě po první světové válce. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 51–60.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Úvod. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 7–11.

Kapitola
Front matter. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. .

Kapitola
Krystýnek, Jiří. České překlady z polské literatury v letech 1914-1930. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 96–104.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Rejstřík. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 125–130.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Literatura. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 109–119.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Polské vlivy ve válečné a poválečné tvorbě Františka Kvapila. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 61–67.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Aus der Geschichte der polnisch-tschechischen literarischen Beziehungen : Einflüsse der polnischen Literatur und ihre Rezeption in den tschechischen Ländern in den Jahren 1914-1930 : Zusammenfassung. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 121–123.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Polské vlivy v české historické próze. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 33–50.