Advanced search

Searching in title Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Chapter
Krystýnek, Jiří. Předmluva. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 5–6.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Polsko-české literární vztahy v minulosti a současnosti : historický náčrt jejich základní dynamiky a problematiky. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 12–27.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Stopy polských vlivů v dílech různých spisovatelů let dvacátých. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 85–95.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Przybyszewski v české literatuře za války a po válce. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 68–84.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Závěr. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 105–107.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Politicko-sociální a kulturní podmínky polsko-českých vztahů v době okolo první světové války. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 28–32.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Krasiński v českém kulturním životě po první světové válce. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 51–60.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Úvod. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 7–11.

Chapter
Krystýnek, Jiří. České překlady z polské literatury v letech 1914-1930. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 96–104.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Rejstřík. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 125–130.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Literatura. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 109–119.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Polské vlivy ve válečné a poválečné tvorbě Františka Kvapila. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 61–67.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Aus der Geschichte der polnisch-tschechischen literarischen Beziehungen : Einflüsse der polnischen Literatur und ihre Rezeption in den tschechischen Ländern in den Jahren 1914-1930 : Zusammenfassung. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 121–123.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Polské vlivy v české historické próze. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 33–50.