Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1976-1977, roč. 25-26. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 34

Článek
Front matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. .

Článek
Seidl, Ivan. [Manacorda, Giuliano. Novecento]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 218–220.

Článek
Závodský, Artur. Vzájemná korespondence Jaroslava Kvapila a Fráni Šrámka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 137–184.

Článek
Kudělka, Viktor. Slovanské zdroje ilyrismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 83–96.

Článek
Dorovský, Ivan. Recepce díla Jiřího Wolkra v literatuře jižních Slovanů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 181–187.

Článek
Kopecký, Milan. Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freunde 1641-1661. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 208–210.

Článek
Kopecký, Milan. Vliv antiky na laicizační tendence západoslovanských literatur v době humanismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 7–19.

Článek
Pospíšil, Ivo. Литературно-эстетические концепции в России конца XIX - начала XX в.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 205–208.

Článek
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV za léta 1973-1975. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 227–228.

Článek
Härtl, Heinz. [Berger, Karl Heinz; Böttcher, Kurt; Hoffmann, Ludwig; Neumann, Manfred. Schauspielführer]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 213–214.

Článek
Pospíšil, Ivo. Русская литература и ее зарубежные критики. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 210–213.

Článek
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Patos i drwina : (Lucjan Siemieński i Karol Havlíček Borovský wobec "Powieści minionych lat" Nestora). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 51–63.

Článek
Lajkep, Zdeněk. Pokus o přehled a hodnocení dosavadních názorů na divadelně kritickou činnost Jana Nerudy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 21–30.

Článek
Kopecký, Milan. Poselství ducha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 199–200.

Článek
Dorovský, Ivan. K některým otázkám balkánského literárního procesu na počátku 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 119–128.

Článek
Závodský, Artur. Konfese Viléma Závady. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 189–192.

Článek
z.. Studentská vědecká konference. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 228.

Článek
Závodský, Artur. Literatura o Janu Nerudovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 204.

Článek
Kopecký, Milan. Renesanční poesie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 193–195.

Článek
Krystýnková, Jarmila. [Mathesius, Bohumil. Básníci a buřiči]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 200–204.

Článek
Härtl, Heinz. Lexikon des Bibliothekswesens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 216–218.

Článek
Halasová, Dagmar. Několik poznámek na okraj umělecké osobnosti Bohuslava Reynka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 39–50.

Článek
Obsah - Содержание - Contenu - Inhalt. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 229.

Článek
Mikulášek, Miroslav. K нeкoтopым мopфoлoгичecким acпeктaм cлaвянcкoй caтиpичecкoй кoмeдиoгpaфии 20-x - 30-x гг. XX вeкa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 65–81.

Článek
Dokoupil, Blahoslav. Vliv E.A. Poea na tvorbu Jakuba Arbesa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 31–38.