Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24

Image
Rok
1976-1977
Rok vydání
1978
Poznámka
  • Věnováno VIII. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Záhřebu
Stati
Page Title
[7]-19 Vliv antiky na laicizační tendence západoslovanských literatur v době humanismu Kopecký, Milan | pdficon
[21]-30 Pokus o přehled a hodnocení dosavadních názorů na divadelně kritickou činnost Jana Nerudy Lajkep, Zdeněk | pdficon
[31]-38 Vliv E.A. Poea na tvorbu Jakuba Arbesa Dokoupil, Blahoslav | pdficon
[39]-50 Několik poznámek na okraj umělecké osobnosti Bohuslava Reynka Halasová, Dagmar | pdficon
[51]-63 Patos i drwina : (Lucjan Siemieński i Karol Havlíček Borovský wobec "Powieści minionych lat" Nestora) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[65]-81 K нeкoтopым мopфoлoгичecким acпeктaм cлaвянcкoй caтиpичecкoй кoмeдиoгpaфии 20-x - 30-x гг. XX вeкa Mikulášek, Miroslav | pdficon
[83]-96 Slovanské zdroje ilyrismu Kudělka, Viktor | pdficon
[97]-108 Problematika divadelní dramaturgie Závodský, Artur | pdficon
[109]-117 Koncepce prostoru a času v kronikách N.S. Leskova Pospíšil, Ivo | pdficon
[119]-128 K některým otázkám balkánského literárního procesu na počátku 19. století Dorovský, Ivan | pdficon
[129]-135 Třicet let české a slovenské vědy o překládání Vlašínová, Vlasta | pdficon
Materiály
Page Title
[137]-[184] Vzájemná korespondence Jaroslava Kvapila a Fráni Šrámka Závodský, Artur | pdficon
Rozhledy
Page Title
[181]-187 Recepce díla Jiřího Wolkra v literatuře jižních Slovanů Dorovský, Ivan | pdficon
[189]-192 Konfese Viléma Závady Závodský, Artur | pdficon
Recenze
Page Title
[193]-195 Renesanční poesie Kopecký, Milan | pdficon
195-199 [Vlašínová, Vlasta. Satira okřídlená fantazií] Krystýnková, Jarmila | pdficon
199-200 Poselství ducha Kopecký, Milan | pdficon
200-204 [Mathesius, Bohumil. Básníci a buřiči] Krystýnková, Jarmila | pdficon
204 Literatura o Janu Nerudovi Závodský, Artur | pdficon
205-208 Литературно-эстетические концепции в России конца XIX - начала XX в. Pospíšil, Ivo | pdficon
208-210 Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freunde 1641-1661 Kopecký, Milan | pdficon
210-213 Русская литература и ее зарубежные критики Pospíšil, Ivo | pdficon
213-214 [Berger, Karl Heinz; Böttcher, Kurt; Hoffmann, Ludwig; Neumann, Manfred. Schauspielführer] Härtl, Heinz | pdficon
214-216 [Böttger, Fritz. Herman Hesse : Leben - Werk - Zeit] Kovář, Jaroslav | pdficon
216-218 Lexikon des Bibliothekswesens Härtl, Heinz | pdficon
218-220 [Manacorda, Giuliano. Novecento] Seidl, Ivan | pdficon
220-222 [Piru, Alexandru. Poezia românească contemporană 1950-1975. Vol. 1, Generaţia vîrstnică. Vol. 2, Generaţia mijlocie, generaţia tînără] Šrámek, Jiří | pdficon
222-225 Neue Deutsche Blätter Härtl, Heinz | pdficon
Zprávy
Page Title
227-228 Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV za léta 1973-1975 Válek, Vlastimil | pdficon
228 Studentská vědecká konference z. | pdficon