Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2006, roč. 54, č. U11. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 19 z celkového počtu 19

Článek
Klobušický, Filip. Pedagogická evaluace vzdělávacích webových stránek : k problematice konstrukce evaluačního nástroje pro učitele. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 177–188.

Článek
Chaloupková, Lucie, Kolář, Jan. Akademické centrum poradenství a supervize. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 207–209.

Článek
Zounek, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých : socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 101–118.

Článek
Rabušic, Ladislav. Vzdělávání dospělých v předseniorském a v seniorském věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 79–99.

Článek
Trnková, Kateřina. Vývoj málotřídních škol v druhé polovině 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 133–144.

Článek
Zavadilová, Kateřina. Sociálně vyloučení v procesu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 189–198.

Článek
Novotný, Petr. Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 27–39.

Článek
Šeďová, Klára. Rodinné vzdělávání jako součást celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 55–66.

Článek
Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav, Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 7–11.

Článek
Vichrová, Marie. Pedagog v totalitních režimech 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 199–205.

Článek
Švaříček, Roman. Projekt Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 209–210.

Článek
Čiháček, Vlastimil. Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání : "peníze jsou až na prvním místě". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 119–131.

Článek
Špaček, František. Hledání výzkumného nástroje pro měření klimatu středoškolské třídy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 169–176.

Článek
Redlichová, Jitka. Participace žáků na životě školy : staronové téma pedagogiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 145–157.

Článek
Knotová, Dana. Neformální zájmové vzdělávání dospělých ve volném čase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 67–77.

Článek
Korcová, Kateřina. Konstruktivismus v inovativních vzdělávacích programech v české škole. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 159–168.

Článek
Hloušková, Lenka, Pol, Milan. Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 41–53.

Článek
Knotová, Dana. Rozvojové projekty v rámci struktury Fondu rozvoje vysokých škol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 210–211.

Článek
Rabušicová, Milada. Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 13–26.