Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2006, vol. 54, iss. U11. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Knotová, Dana. Rozvojové projekty v rámci struktury Fondu rozvoje vysokých škol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 210–211.

Article
Rabušicová, Milada. Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 13–26.

Article
Klobušický, Filip. Pedagogická evaluace vzdělávacích webových stránek : k problematice konstrukce evaluačního nástroje pro učitele. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 177–188.

Article
Chaloupková, Lucie, Kolář, Jan. Akademické centrum poradenství a supervize. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 207–209.

Article
Zounek, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých : socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 101–118.

Article
Rabušic, Ladislav. Vzdělávání dospělých v předseniorském a v seniorském věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 79–99.

Article
Trnková, Kateřina. Vývoj málotřídních škol v druhé polovině 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 133–144.

Article
Zavadilová, Kateřina. Sociálně vyloučení v procesu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 189–198.

Article
Novotný, Petr. Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 27–39.

Article
Šeďová, Klára. Rodinné vzdělávání jako součást celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 55–66.

Article
Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav, Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 7–11.

Article
Vichrová, Marie. Pedagog v totalitních režimech 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 199–205.

Article
Švaříček, Roman. Projekt Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 209–210.

Article
Čiháček, Vlastimil. Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání : "peníze jsou až na prvním místě". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 119–131.

Article
Špaček, František. Hledání výzkumného nástroje pro měření klimatu středoškolské třídy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 169–176.

Article
Redlichová, Jitka. Participace žáků na životě školy : staronové téma pedagogiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 145–157.

Article
Knotová, Dana. Neformální zájmové vzdělávání dospělých ve volném čase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 67–77.

Article
Korcová, Kateřina. Konstruktivismus v inovativních vzdělávacích programech v české škole. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 159–168.

Article
Hloušková, Lenka, Pol, Milan. Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 41–53.