Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu

Title: Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu
Variant title:
  • Human resources, lifelong learning and education in work-related and occupational context
Author: Novotný, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. [27]-39
Extent
[27]-39
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.