Novotný, Petr

Name variants:
Novotný, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 50.

Chapter

Chapter
Novotný, Petr. Co je odborný text. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014

Article
Novotný, Petr. Editorial. Studia paedagogica. 2012.

Article
Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Editorial. Studia paedagogica. 2016.

Article
Novotný, Petr; Evans, Karen. Editorial : Learning and work. Studia paedagogica. 2018.

Article
Brücknerová, Karla; Rozvadská, Katarína; Knotová, Dana; Juhaňák, Libor; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Educational trajectories of non-traditional students : stories behind numbers. Studia paedagogica. 2020.

Article
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Internal setting and organisational learning in schools. Studia paedagogica. 2013.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Václavíková, Eva; Zounek, Jiří. Kultura školy jako předmět výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002.