Novotný, Petr

Name variants:

Novotný, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 34.

Article
Novotný, Petr; Evans, Karen. Celoživotní učení už není ve společenských vědách prázdným pojmem: rozhovor s Karen Evans. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 3, pp. 123–137.

Chapter
Novotný, Petr. Co je odborný text. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, pp. 7–19.

Article
Novotný, Petr. Dospívající a sociální opora ve školní třídě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 73–78.

Article
Novotný, Petr; Brücknerová, Karla; Juhaňák, Libor; Rozvadská, Katarína. Driven to be a non-traditional student : measurement of the academic motivation scale with adult learners after their transition to university. Studia paedagogica. 2019, vol. 24, iss. 2, pp. 109–135.

Article
Novotný, Petr. Dvě výzkumně orientované konference - podobnosti a rozdíly. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 198–200.

Article
Novotný, Petr. ECER 2001: Evropská konference pedagogického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, vol. 50, iss. U7, pp. 119–122.

Article
Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Editorial. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 5–8.

Article
Novotný, Petr. Editorial. Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 1, pp. 5–13.

Article
Novotný, Petr; Evans, Karen. Editorial : Learning and work. Studia paedagogica. 2018, vol. 23, iss. 2, pp. 5–7.

Article
Brücknerová, Karla; Rozvadská, Katarína; Knotová, Dana; Juhaňák, Libor; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Educational trajectories of non-traditional students : stories behind numbers. Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 4, pp. 93–114.

Article
Novotný, Petr. Inovace v práci učitele : k teoretickému rámci problematiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 101–110.

Article
Novotný, Petr; Knotová, Dana. Inovované kurikulum osobnostního rozvoje - produkt práce Akademického centra osobnostního rozvoje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 185–188.

Article
Novotný, Petr; Brücknerová, Karla. Intergenerational learning among teachers: an interaction perspective. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 4, pp. 45–79.

Article
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Internal setting and organisational learning in schools. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 4, pp. 75–92.

Article
Pol, Milan; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 117–125.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Zounek, Jiří. K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 87–102.

Article
Novotný, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 161–163.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Václavíková, Eva; Zounek, Jiří. Kultura školy jako předmět výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, vol. 50, iss. U7, pp. 47–61.

Article
Novotný, Petr. Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 27–39.

Article
Pol, Milan; Novotný, Petr. Mezinárodní spolupráce při inovaci systému vzdělávání učitelů v Uzbekistánu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 177–179.

Article
Novotný, Petr. Mind the gap: or better still, bridge it! : editorial. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 4, pp. 5–8.

Article
Moos, Lejf; Novotný, Petr; Švaříček, Roman. Nemíchejme politiky, výzkumníky a praktiky : rozhovor s Lejfem Moosem. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 97–104.

Article
Wubbels, Theo; Novotný, Petr; Švaříček, Roman. O smyslu pedagogického výzkumu: rozhovor s Theem Wubbelsem. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 3, pp. 149–157.

Article
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. 27–49.

Article
Šeďová, Klára; Švaříček, Roman; Sedláčková, Jana; Čejková, Ingrid; Šmardová, Anna; Novotný, Petr; Zounek, Jiří. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 9–34.