Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu

Název: Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu
Variantní název:
  • Human resources, lifelong learning and education in work-related and occupational context
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. [27]-39
Rozsah
[27]-39
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.