Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2008, roč. 56, č. U13. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14

Článek
Hulík, Vladimír, Šídlo, Luděk, Tesárková, Klára. Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 13–34.

Článek
Řehořková, Marie, Pol, Milan. Libor Hřebíček sedmdesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 181.

Článek
Kaščák, Ondrej. O moci školy a bezmocnosti detí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 127–139.

Článek
Švaříček, Roman, Zounek, Jiří. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 101–126.

Článek
Domkářová, Veronika. Komunikační procesy na II. stupni základní školy z hlediska prostorového uspořádání jednotlivých aktérů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 153–161.

Článek
Kučerová, Silvie. Uzemní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 35–51.

Článek
Pietarinen, Janne, Meriläinen, Matti. Aktivní a pasivní fáze kariéry učitele v kontextu malotřídní školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 65–83.

Článek
Trnková, Kateřina, Pol, Milan, Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 9–12.

Článek
Lojdová, Kateřina. Socializace do subkultury skinheads. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 141–151.

Článek
Lojdová, Kateřina. Školy v prostoru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 175–179.

Článek
Šeďová, Klára. Lekce ze sociologie?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 163–167.

Článek
Sedláček, Martin. Řízení školy na vesnici : (případová studie). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 85–99.

Článek
Švaříček, Roman. Úhly pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 169–173.

Článek
Trnková, Kateřina. Obce s malotřídkou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 53–64.