Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1994, roč. 43. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 29

Článek
Pospíšil, Ivo. Podivínství a šílenství jako podloží tvorby N.V. Gogola. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 91–100.

Článek
Pavelka, Jiří. Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 125–131.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. Coцapт кaк пpeoдoлeниe yтoпичecки-идeйнoй тpaдиции : (пpoзaичecкий вapиaнт: B. Copoкин, B. Epoфeeв, З. Гapeeв). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 107–114.

Článek
Suchomel, Milan. O brněnské literární kritice 20. a 30. let : (glosa z přinucení). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 57–64.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Meнтaлитeт pyccкoй литepaтypы XX вeкa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 115–124.

Článek
Kožmín, Zdeněk. Čas a prostor v Slezských písních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 41–52.

Článek
Osolsobě, Ivo. Anachronismy Jiřího Levého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 143–151.

Článek
Kšicová, Danuše. Krajina duše : básník v době secese - A. Sova a O. Březina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 33–40.

Článek
Sedlák, Jiří. Mahenovy opravy Balad : k 55. výročí Mahenova úmrtí - 22.5.1939. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 53–56.

Článek
Pražák, Richard. [Lossau, Norbert. Die deutschen Petöfi-Übersetzungen : (Ungarische Realienbezeichnungen im sprachlich-kulturellen Vergleich)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 175–176.

Článek
Kopecký, Milan. Comenius as a biblist. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 15–22.

Článek
Kopecký, Milan. Antonín Kratochvil sedmdesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 153–155.

Článek
Kratochvil, Antonín. Kultura slova filozofického eseje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 85–90.

Článek
Corduas, Sergio. Marné pátrání po Hrabalově imaginaci : (tři dobou poznamenané doslovy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 65–84.

Článek
Dohnal, Josef. Poéma v próze? : (na okraj několika povídek N.S. Sergejeva-Cenského). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 101–106.

Článek
Pospíšil, Ivo. Terminologie meziliterárnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 169–170.

Článek
Bočková, Hana. Theatrum mundi minoris a jeho překladatel Nathanael Vodňanský z Uračova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 7–13.

Článek
Horáková, Michaela. K diferenciaci ve svatonepomuckých kázáních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 23–31.

Článek
Dorovský, Ivan. K některým vývojovým tendencím poválečné básnické tvorby jugoslávských národů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 133–142.

Článek
Pavelka, Jiří. K jubileu Bohumila Marčáka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 157–163.

Článek
Dorovský, Ivan. [Gjurčinov [i.e. Ǵurčinov], Milan. Pred pragot na idninata]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 173–174.

Článek
Mikušťáková, Anna, Pospíšil, Ivo. Ženy v kulturních dějinách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 167–168.

Článek
Dorovský, Ivan. [Žmegač, Viktor. Duh impresionizma i secesije : studie o književnosti hrvatske moderne]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 172–173.

Článek
Pražák, Richard. [Mahlerová-Werfelová, Alma. Můj život]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 176–178.

Článek
Poláček, Jiří. Subjekt v moderní literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 165–167.