Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1994, vol. 43. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 29

Article
Pospíšil, Ivo. Podivínství a šílenství jako podloží tvorby N.V. Gogola. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 91–100.

Article
Pavelka, Jiří. Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 125–131.

Article
Binová, Galina Pavlovna. Coцapт кaк пpeoдoлeниe yтoпичecки-идeйнoй тpaдиции : (пpoзaичecкий вapиaнт: B. Copoкин, B. Epoфeeв, З. Гapeeв). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 107–114.

Article
Suchomel, Milan. O brněnské literární kritice 20. a 30. let : (glosa z přinucení). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 57–64.

Article
Mikulášek, Miroslav. Meнтaлитeт pyccкoй литepaтypы XX вeкa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 115–124.

Article
Kožmín, Zdeněk. Čas a prostor v Slezských písních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 41–52.

Article
Osolsobě, Ivo. Anachronismy Jiřího Levého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 143–151.

Article
Kšicová, Danuše. Krajina duše : básník v době secese - A. Sova a O. Březina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 33–[40].

Article
Sedlák, Jiří. Mahenovy opravy Balad : k 55. výročí Mahenova úmrtí - 22.5.1939. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 53–56.

Article
Pražák, Richard. [Lossau, Norbert. Die deutschen Petöfi-Übersetzungen : (Ungarische Realienbezeichnungen im sprachlich-kulturellen Vergleich)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 175–176.

Article
Kopecký, Milan. Comenius as a biblist. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 15–22.

Article
Kopecký, Milan. Antonín Kratochvil sedmdesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 153–155.

Article
Kratochvil, Antonín. Kultura slova filozofického eseje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 85–90.

Article
Corduas, Sergio. Marné pátrání po Hrabalově imaginaci : (tři dobou poznamenané doslovy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 65–84.

Article
Dohnal, Josef. Poéma v próze? : (na okraj několika povídek N.S. Sergejeva-Cenského). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 101–106.

Article
Pospíšil, Ivo. Terminologie meziliterárnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 169–170.

Article
Bočková, Hana. Theatrum mundi minoris a jeho překladatel Nathanael Vodňanský z Uračova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 7–13.

Article
Horáková, Michaela. K diferenciaci ve svatonepomuckých kázáních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 23–31.

Article
Dorovský, Ivan. K některým vývojovým tendencím poválečné básnické tvorby jugoslávských národů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 133–142.

Article
Pavelka, Jiří. K jubileu Bohumila Marčáka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 157–163.

Article
Dorovský, Ivan. [Gjurčinov [i.e. Ǵurčinov], Milan. Pred pragot na idninata]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 173–174.

Article
Mikušťáková, Anna, Pospíšil, Ivo. Ženy v kulturních dějinách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 167–168.

Article
Dorovský, Ivan. [Žmegač, Viktor. Duh impresionizma i secesije : studie o književnosti hrvatske moderne]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 172–173.

Article
Pražák, Richard. [Mahlerová-Werfelová, Alma. Můj život]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 176–178.

Article
Poláček, Jiří. Subjekt v moderní literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 165–167.