Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1968, roč. 17, č. A16. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 36

Článek
Ducháček, Otto. Klasifikace významových změn a problém struktury lexika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 7–15.

Článek
Mrázek, Roman. Modus verbi v češtině z hlediska morfologie a syntaxe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 25–35.

Článek
Pavlík, Jaroslav Vincenc. [Segerbäck, Börje. La realisation d'une opposition de tonèmes dans des dissyllabes chuchotés: études de phonétique expérimentale]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 121–122.

Článek
Večerka, Radoslav. [Skupskij, B.I. Staroslavjanskij jazyk: učebnik dlja studentov universitetov i pedagogičeskich institutov. Časť [i.e. čast'] pervaja]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 132–135.

Článek
Uher, František. [Kucała, Marian. Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 150–152.

Článek
Josková, Marie. [Agard, Frederick B.; di Pietro, Robert J. The sounds of English and Italien]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 161.

Článek
Večerka, Radoslav. Syntax základních číslovek v středobulharských památkách biblických. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 89–108.

Článek
Moll, Miroslav. Základní strukturní segmenty flexívní morfologické struktury ruských sloves a jejich morfonologické a mofrografematické kombinatorní vztahy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 81–87.

Článek
Fialová, Drahomíra. [Delattre, Pierre. Comparing the phonetic features of English, French, German and Spanish]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 162–163.

Článek
Erhart, Adolf. [Diederichsen, Paul. Helhed og struktur: udvalgte sprogvidenskabelige afhandlinger]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 111–112.

Článek
Fialová, Drahomíra. [Moll, H. Fundamentals of phonetics. I., The organ of hearing]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 122–123.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 169–175.

Článek
Michálková, Věra. K typičnosti a specifičnosti v nářeční skladbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 37–46.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Schmitt, L.E. Untersuchungen zu Entstehung und Struktur der "Neuhochdeutschen Schriftsprache". I. Bd., Sprachgeschichte des Thüringisch-Obersächsischen im Spätmittelalter: die Geschäftssprache von 1300 bis 1500]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 159–161.

Článek
Lamprecht, Arnošt. Teze k fonologickému vývoji praruštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 59–73.

Článek
Beneš, Pavel. [Ецко, И. Пропозиция номинативэ]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 163–165.

Článek
Erhart, Adolf. Die Vorslawischen Verschlusslaute. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 17–23.

Článek
Večerka, Radoslav, Bauer, Jaroslav, Rusínová, Zdenka. [Vstup do porivnjal'no-istoryčnoho [i.e. porìvnjal'no-ìstoryčnoho] vyvčennja slov'janśkych [i.e. slov'jans'kych] mov. Pod redakcijeju O.S. Melnyčuka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 123–132.

Článek
Ducháček, Otto. [Warnant, Léon. Dictionnaire de la prononciation française. Tome II, Noms propres]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 156–159.

Článek
Rusínová, Zdenka. [Olomouc v perspektivách kulturní revoluce. Sv. 3., K tradicím a úkolům jazykovědy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 165–167.

Článek
Večerka, Radoslav. [Jahn, Jan. Slovanské adverbium]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 135–136.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Gendron, Jean-Denis. Tendances phonétiques du français parlé au Canada]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 155–156.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Klemensiewicz, Zenon; Pisarkowa, Krystyna; Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga. Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej: wybór przykładów]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 147–148.

Článek
Šlosar, Dušan, Rusínová, Zdenka. [Tvoření slov v češtině. 2., Odvozování podstatných jmen. Sestavili František Daneš, Miloš Dokulil, Jaroslav Kuchař]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 140–147.