Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2007, roč. 56, č. V10. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20

Článek
Fořt, Bohumil. Kunderovy nesměšné postavy Směšných lásek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 173–183.

Článek
Soleiman pour Hashemi, Michaela. K rozlišení konvenční a literárně prestižní homiletiky období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 69–75.

Článek
Bočková, Hana. Útěcha a rozjímání : k práci s biblickým textem v nábožensky vzdělávací literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 57–68.

Článek
Vítová, Andrea. Prvky beletrizace v barokních memoárech V.F. Kocmánka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 91–99.

Článek
Tichý, Martin. Šaldův střet s předválečnou modernou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 159–166.

Článek
Tlustý, Jan. O umění a bytí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 23–28.

Článek
Fišer, Zbyněk. Funkcionalistická koncepce překládání a tvůrčí psaní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 37–46.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Soupis prací prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc. (v letech 1998-2008). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 7–9.

Článek
Nováková, Luisa. Veselé pohádky Pavla Eisnera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 167–172.

Článek
Bednářová, Jitka. Tré cest do Compostely. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 185–193.

Článek
Škarpová, Marie. Co víme a nevíme o recepci Michnovy písně Nebeští kavalérové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 77–90.

Článek
Tureček, Dalibor. Březinova Vedra, aneb, Ucházet se o báseň. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 135–144.

Článek
Fiala, Jiří. P. Timotej Raisky, S.J., olomoucký univerzitní rektor a český jezuitský provinciál. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 101–122.

Článek
Osolsobě, Petr. Několik srovnání Samuela Becketta s Dantem Alighierim : reprezentace lidské přirozenosti a Očistce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 47–55.

Článek
Fránek, Michal. Básnická alegorie jako politikum a paradoxy její recepce na příkladu poezie Julia Zeyera a Svatopluka Čecha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 123–133.

Článek
Trávníček, Jiří. Nečtenář. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 29–36.

Článek
Balaštík, Miroslav. Čekání na básníka : (mladá básnická generace na počátku 90. let 20. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 195–201.

Článek
Kudrnáč, Jiří. Profesoru Milanu Suchomelovi k narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 5–6.

Článek
Sládek, Ondřej. Tři typy mimesis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 11–22.

Článek
Urválková, Zuzana. Romantická stopa ve Wintrově novelistické povídce Vojačka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 145–157.