Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2007, vol. 56, iss. V10. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 20 of 20

Article
Fořt, Bohumil. Kunderovy nesměšné postavy Směšných lásek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 173–183.

Article
Soleiman pour Hashemi, Michaela. K rozlišení konvenční a literárně prestižní homiletiky období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 69–75.

Article
Bočková, Hana. Útěcha a rozjímání : k práci s biblickým textem v nábožensky vzdělávací literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 57–68.

Article
Vítová, Andrea. Prvky beletrizace v barokních memoárech V.F. Kocmánka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 91–99.

Article
Tichý, Martin. Šaldův střet s předválečnou modernou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 159–166.

Article
Tlustý, Jan. O umění a bytí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 23–28.

Article
Fišer, Zbyněk. Funkcionalistická koncepce překládání a tvůrčí psaní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 37–46.

Article
Kudrnáč, Jiří. Soupis prací prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc. (v letech 1998-2008). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 7–9.

Article
Nováková, Luisa. Veselé pohádky Pavla Eisnera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 167–172.

Article
Bednářová, Jitka. Tré cest do Compostely. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 185–193.

Article
Škarpová, Marie. Co víme a nevíme o recepci Michnovy písně Nebeští kavalérové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 77–90.

Article
Tureček, Dalibor. Březinova Vedra, aneb, Ucházet se o báseň. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 135–144.

Article
Fiala, Jiří. P. Timotej Raisky, S.J., olomoucký univerzitní rektor a český jezuitský provinciál. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 101–122.

Article
Osolsobě, Petr. Několik srovnání Samuela Becketta s Dantem Alighierim : reprezentace lidské přirozenosti a Očistce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 47–55.

Article
Fránek, Michal. Básnická alegorie jako politikum a paradoxy její recepce na příkladu poezie Julia Zeyera a Svatopluka Čecha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 123–133.

Article
Trávníček, Jiří. Nečtenář. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 29–36.

Article
Balaštík, Miroslav. Čekání na básníka : (mladá básnická generace na počátku 90. let 20. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 195–201.

Article
Kudrnáč, Jiří. Profesoru Milanu Suchomelovi k narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 5–6.

Article
Sládek, Ondřej. Tři typy mimesis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 11–22.

Article
Urválková, Zuzana. Romantická stopa ve Wintrově novelistické povídce Vojačka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 145–157.