Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 2001, roč. 26, č. [1]. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 41

Článek
Hanuliak, Milan, Nešporová, Tamara. Rekonštrukcia stredovekého osídlenia v Skalke nad Váhom. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 325–342.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk, Heidenreich, Milan, Lamr, Josef. Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 387–402.

Článek
Boháčová, Ivana, Špaček, Jaroslav. Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi : příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 259–278.

Článek
Varhaník, Jiří. K současným možnostem ochrany archeologických nálezů. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 5–12.

Článek
Ernée, Michal. Pícka Sebalda Matighofera : (pohled do dílny rožmberského přepalovače stříbra). Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 27–42.

Článek
Hanuliak, Václav. Materiálne doklady remeselníckych dielní na Pustom hrade. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 185–191.

Článek
Merta, David, Merta, Jiří. Středověká cihelna v Brně "Na leči". Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 221–226.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 345–358.

Článek
Ragač, Radoslav. Heraldické motivy na kovovej miniatúre z lokality Zvolen-Pustý hrad. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 441–445.

Článek
Mácelová, Marta, Mihok, Ľubomír. Metalografický rozbor mechanických hodin z 15. storočia z Banskej Bystrice. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 109–117.

Článek
Labuda, Jozef. Ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku v období stredoveku. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 95–107.

Článek
Bravermanová, Milena. Nové poznatky o nejstarších textiliích z relikviářového hrobu sv. Ludmily. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 447–486.

Článek
Nekuda, Vladimír. [Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Hrady českého Slezska]. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 503–506.

Článek
Kašička, František. Budování severního předpolí Pražského hradu v době rudolfínské. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 137–146.

Článek
Razím, Vladislav. K získávání kamene na stavbu středověkých městských hradeb : příspěvek k diskusi o vztahu hradiště a města Čáslavi. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 195–206.

Článek
Seznam autorů. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 509.

Článek
Slivka, Michal. PhDr. Alojz Habovštiak, DrSc. (*9.5.1932-†11.6.2000). Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 502.

Článek
Bartoš, Martin, Brzák, Přemysl, Ševců, Jaromír. Prubířství a prubířská keramika. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 43–53.

Článek
Malý, Karel, Rous, Pavel. Ověření výpovědních možností strusek z Jihlavska a Havlíčkobrodska. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 67–87.

Článek
Skružný, Ludvík. Bratři Karel a Hermenegild Škorpilové a bulharská středověká archeologie. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 487–499.

Článek
Nekuda, Vladimír. [Siedlungsforschung: Archäologie, Geschichte, Geographie. Band 17, 1999]. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 506–507.

Článek
Vlčková, Jitka. Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy : (pokus o aplikaci uměleckohistorických přístupů). Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 365–385.

Článek
Měřínský, Zdeněk, Zumpfe, Eva. Der Bergbau und die Besiedlung des südwestlichen Mährens. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 15–25.