Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2001, vol. 26, iss. [1]. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 41

Article
Hanuliak, Milan, Nešporová, Tamara. Rekonštrukcia stredovekého osídlenia v Skalke nad Váhom. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 325–342.

Article
Hazlbauer, Zdeněk, Heidenreich, Milan, Lamr, Josef. Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 387–402.

Article
Boháčová, Ivana, Špaček, Jaroslav. Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi : příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 259–278.

Article
Varhaník, Jiří. K současným možnostem ochrany archeologických nálezů. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 5–12.

Article
Ernée, Michal. Pícka Sebalda Matighofera : (pohled do dílny rožmberského přepalovače stříbra). Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 27–42.

Article
Hanuliak, Václav. Materiálne doklady remeselníckych dielní na Pustom hrade. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 185–191.

Article
Merta, David, Merta, Jiří. Středověká cihelna v Brně "Na leči". Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 221–226.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 345–358.

Article
Ragač, Radoslav. Heraldické motivy na kovovej miniatúre z lokality Zvolen-Pustý hrad. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 441–445.

Article
Mácelová, Marta, Mihok, Ľubomír. Metalografický rozbor mechanických hodin z 15. storočia z Banskej Bystrice. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 109–117.

Article
Labuda, Jozef. Ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku v období stredoveku. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 95–107.

Article
Bravermanová, Milena. Nové poznatky o nejstarších textiliích z relikviářového hrobu sv. Ludmily. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 447–486.

Article
Nekuda, Vladimír. [Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Hrady českého Slezska]. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 503–506.

Article
Kašička, František. Budování severního předpolí Pražského hradu v době rudolfínské. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 137–146.

Article
Razím, Vladislav. K získávání kamene na stavbu středověkých městských hradeb : příspěvek k diskusi o vztahu hradiště a města Čáslavi. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 195–206.

Article
Seznam autorů. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 509.

Article
Slivka, Michal. PhDr. Alojz Habovštiak, DrSc. (*9.5.1932-†11.6.2000). Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 502.

Article
Bartoš, Martin, Brzák, Přemysl, Ševců, Jaromír. Prubířství a prubířská keramika. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 43–53.

Article
Malý, Karel, Rous, Pavel. Ověření výpovědních možností strusek z Jihlavska a Havlíčkobrodska. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 67–87.

Article
Skružný, Ludvík. Bratři Karel a Hermenegild Škorpilové a bulharská středověká archeologie. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 487–499.

Article
Nekuda, Vladimír. [Siedlungsforschung: Archäologie, Geschichte, Geographie. Band 17, 1999]. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 506–507.

Article
Vlčková, Jitka. Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy : (pokus o aplikaci uměleckohistorických přístupů). Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 365–385.

Article
Měřínský, Zdeněk, Zumpfe, Eva. Der Bergbau und die Besiedlung des südwestlichen Mährens. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 15–25.