[Šolle, Miloš. Po stopách přemyslovských Děpolticů: příspěvek ke genezi města Kouřimě]

Title: [Šolle, Miloš. Po stopách přemyslovských Děpolticů: příspěvek ke genezi města Kouřimě]
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 507-508
Extent
507-508
  • ISSN
    0231-5823
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Šolle, Miloš. Po stopách přemyslovských Děpolticů: příspěvek ke genezi města Kouřimě. Praha: Vyšehrad, 2000. 134 s. Historica. ISBN 80-7021-343-4.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.