Princová, Jarmila

Name variants:

Princová, Jarmila (preferred)
Princová-Justová, Jarmila
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Princová, Jarmila; Nechvátal, Bořivoj. Před deseti lety zemřel archeolog Zdeněk Váňa (13.2.1924-30.1.1994). Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 517.

Article
Princová-Justová, Jarmila; Nechvátal, Bořivoj. [Šolle, Miloš. Po stopách přemyslovských Děpolticů: příspěvek ke genezi města Kouřimě]. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 507–508.

Article
Princová, Jarmila; Nechvátal, Bořivoj. Vzácné životní jubileum Miroslavy Blajerové. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 585–586.

Article
Princová, Jarmila. Vzpomínka na Rudolfa Turka, 20. června 1910 – 13. listopadu 1991. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 626–629.