Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1964, roč. 13, č. G8. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 23 z celkového počtu 23

Článek
Steiner, Hanuš. [Jurovský, Anton. Duševný život v spoločenských podmienkach]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 189–191.

Článek
Kirš, Zdeněk. [Novozámský, Jiří. Vyrovnávání ekonomické úrovně zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 191–195.

Článek
Solař, Josef. Ideologie pacifismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 5–30.

Článek
Taufer, Jaroslav. Zur Diskussion über die Dialektik der Beziehungen zwischen den Grundformen der Bewegung der Materie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 65–72.

Článek
Setinský, Jiří. [Korček, Ľudovít; Šmejkal, M. O nových tendenciách v súčasnej buržoáznej politickej ekonomii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 182–184.

Článek
Bartoš, Jaromír. [Vorob'jev, Lev Valentinovič; Kaganov, Vsevolod Michajlovič; Furman, Aleksej Jevgen'jevič. Základné kategórie a zákony materialistickej dialektiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 186–187.

Článek
Steinerová, Helena. Struktura časového fondu československých žen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 139–156.

Článek
Štěpánková, Olga, Paseka, Vladimír. O spojení ideologické práce s praxí výstavby socialismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 125–138.

Článek
Kirš, Zdeněk. [Varga, Eugen. Kapitalismus dvacátého století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 175–177.

Článek
Jašek, Antonín. [Fejginson, N.I. Korpuskuljarnaja genetika: kritičeskij obzor]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 184–185.

Článek
Loula, František. Diferenciální renta II v socialistickém zemědělství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 73–86.

Článek
Havránek, Rostislav. K některým obecně teoretickým otázkám možností tempa růstu skupiny I a II při rozšířené reprodukci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 101–116.

Článek
Tošenovský, Ludvík. O zákonech materialistické dialektiky jako logiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 31–64.

Článek
Macků, Jan. Nad články V.V. Adoratského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 185–186.

Článek
Smrčka, Walter. Die soziologische Meinungsforschung als wichtige Quelle des Kennenlernens der Ansichten, Denkweise und des Lebensstyls der Studenten. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 187–189.

Článek
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 197–202.

Článek
Macků, Jan. Z činnosti sociologického oddělení katedry dialektického a historického materialismu brněnské university. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 195–196.

Článek
Cahová, Dagmar. K postavení a vývoji Junáka v souvislosti s vytvářením jednotné organizace mládeže (1945-1950). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 157–174.

Článek
Vodseďálek, Živan. [Ugrinovič, Dmitrij Modestovič. O specifičnosti náboženství]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 180–182.

Článek
Macků, Jan. K problematice rozvoje společenských věd v socialistické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 177–178.

Článek
Bartoš, Jaromír. Um eine international gültige Normung der Quellennachweisung für die Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 117–124.

Článek
Zlomek, Stanislav. [Slouka, Tomáš. Komunistická straníckosť vo výchove: venované XII. sjazdu Komunistickej strany Československa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 179–180.

Článek
Kučerák, Ladislav. Československý vlnařský průmysl v letech 1945-1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 87–100.