Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1964, vol. 13, iss. G8. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 23 of 23

Article
Smrčka, Walter. Die soziologische Meinungsforschung als wichtige Quelle des Kennenlernens der Ansichten, Denkweise und des Lebensstyls der Studenten. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 187–189.

Article
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 197–202.

Article
Macků, Jan. Z činnosti sociologického oddělení katedry dialektického a historického materialismu brněnské university. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 195–196.

Article
Cahová, Dagmar. K postavení a vývoji Junáka v souvislosti s vytvářením jednotné organizace mládeže (1945-1950). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 157–174.

Article
Vodseďálek, Živan. [Ugrinovič, Dmitrij Modestovič. O specifičnosti náboženství]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 180–182.

Article
Macků, Jan. K problematice rozvoje společenských věd v socialistické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 177–178.

Article
Bartoš, Jaromír. Um eine international gültige Normung der Quellennachweisung für die Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 117–124.

Article
Zlomek, Stanislav. [Slouka, Tomáš. Komunistická straníckosť vo výchove: venované XII. sjazdu Komunistickej strany Československa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 179–180.

Article
Kučerák, Ladislav. Československý vlnařský průmysl v letech 1945-1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 87–100.

Article
Steiner, Hanuš. [Jurovský, Anton. Duševný život v spoločenských podmienkach]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 189–191.

Article
Kirš, Zdeněk. [Novozámský, Jiří. Vyrovnávání ekonomické úrovně zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 191–195.

Article
Solař, Josef. Ideologie pacifismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 5–30.

Article
Taufer, Jaroslav. Zur Diskussion über die Dialektik der Beziehungen zwischen den Grundformen der Bewegung der Materie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 65–72.

Article
Setinský, Jiří. [Korček, Ľudovít; Šmejkal, M. O nových tendenciách v súčasnej buržoáznej politickej ekonomii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 182–184.

Article
Bartoš, Jaromír. [Vorob'jev, Lev Valentinovič; Kaganov, Vsevolod Michajlovič; Furman, Aleksej Jevgen'jevič. Základné kategórie a zákony materialistickej dialektiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 186–187.

Article
Steinerová, Helena. Struktura časového fondu československých žen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 139–156.

Article
Štěpánková, Olga, Paseka, Vladimír. O spojení ideologické práce s praxí výstavby socialismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 125–138.

Article
Kirš, Zdeněk. [Varga, Eugen. Kapitalismus dvacátého století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 175–177.

Article
Jašek, Antonín. [Fejginson, N.I. Korpuskuljarnaja genetika: kritičeskij obzor]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 184–185.

Article
Loula, František. Diferenciální renta II v socialistickém zemědělství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 73–86.

Article
Havránek, Rostislav. K některým obecně teoretickým otázkám možností tempa růstu skupiny I a II při rozšířené reprodukci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 101–116.

Article
Tošenovský, Ludvík. O zákonech materialistické dialektiky jako logiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 31–64.

Article
Macků, Jan. Nad články V.V. Adoratského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 185–186.