Nad články V.V. Adoratského

Title: Nad články V.V. Adoratského
Author: Macků, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 185-186
Extent
185-186
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Adoratskij, Vladimir Viktorovič. O Marxovi a Leninovi: život a dílo. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1963. 461, [6] s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.