Macků, Jan

Name variants:

Macků, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 27.

Article
Macků, Jan. Americký sborník o Sartrovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 92–93.

Article
Macků, Jan. [Folta, Jaroslav; Horský, Zdeněk; Nový, Luboš; Seidlerová, Irena; Smolka, Josef; Teich, Mikuláš. Dějiny exaktních věd v českých zemích]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 85–88.

Article
Macků, Jan. K nedožitým devadesátinám Inocence Arnošta Bláhy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, vol. 18, iss. B16, pp. 115–117.

Article
Macků, Jan. K otázce postavení inteligence ve společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. 42–54.

Article
Macků, Jan. K problematice rozvoje společenských věd v socialistické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 177–178.

Article
Macků, Jan. K šedesátinám Živana Vodseďálka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 217–220.

Article
Macků, Jan. K úloze vědy v dějinách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 167–170.

Article
Macků, Jan. K vývoji strukturalismu v české filosofii a v humanitních vědách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 79–91.

Article
Macků, Jan. Ke dvěma výročím Arnošta Bláhy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, vol. 18, iss. G13, pp. 109–112.

Article
Macků, Jan. Ke kritice sociologických teorií "elity". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 188–189.

Article
Macků, Jan. Konference o otázkách lékařské morálky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 216.

Article
Macků, Jan. Kritický realismus a strukturalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, vol. 19, iss. B17, pp. 39–46.

Article
Macků, Jan. Les étapes et les tendances principales de la sociologie Tchécoslovaque. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. 27–38.

Article
Macků, Jan. [Malý sociologický slovník ; Sociologický slovník]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1971, vol. 20, iss. B18, pp. 81–82.

Article
Macků, Jan. Nad články V.V. Adoratského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 185–186.

Article
Macků, Jan. Několik poznámek k Masarykovu realismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1957, vol. 6, iss. G1, pp. 68–82.

Article
Cahová, Dagmar; Gregor, Miroslav; Macků, Jan. O sociologickém výzkumu mládeže v Jihomoravském kraji. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, vol. 20, iss. G15, pp. 137–139.

Article
Macků, Jan. On the problem of intelligentsia in the process of social change. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 113–122.

Article
Macků, Jan. Poznámky k strukturálnímu determinismu v díle Arnošta Bláhy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1966, vol. 15, iss. B13, pp. 27–32.

Article
Macků, Jan. Příspěvek k diskusi o otázkách pravdy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 12, iss. G7, pp. 168.

Article
Macků, Jan. Professor Inocenc Arnošt Bláha : born on 16th July, 1879 - died on 25th April, 1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 9–10.

Article
Macků, Jan. Progressive traditions of the Czech sociology. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, vol. 15, iss. G10, pp. 7–16.

Article
Macků, Jan. Sociologická studie o smýšlení a obavách amerických vědců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 12, iss. G7, pp. 167–168.

Article
Macků, Jan. [Steiner, Hanuš. Teoretické problémy propagandy a společenského vědomí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, vol. 18, iss. B16, pp. 112–113.

Article
Macků, Jan. Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, vol. 18, iss. G13, pp. 7–18.