[Steiner, Hanuš. Teoretické problémy propagandy a společenského vědomí]

Autor: Macků, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, roč. 18, č. B16, s. 112-113
Rozsah
112-113
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Steiner, Hanuš. Teoretické problémy propagandy a společenského vědomí. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968. 144 s.
Document