K otázce postavení inteligence ve společnosti

Název: K otázce postavení inteligence ve společnosti
Variantní název:
  • К вопросу положения интеллигенции в обществе
    • K voprosu položenija intelligencii v obščestve
  • Über die Stellung der Intelligenz in der Gesellschaft
    • K voprosu položenija intelligencii v obščestve
Autor: Macků, Jan
Přispěvatel
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, roč. 9, č. G4, s. [42]-54
Rozsah
[42]-54
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Zájem o otázky společenského postavení a úlohy inteligence v posledních letech neobyčejně vzrostl. Vidíme to v teoretické literatuře. Vzrůstá i počet románů, které se zabývají problematikou života příslušníků inteligence. Otázky výchovy nových kvalifikovaných kádrů se stávají stále častěji předmětem jednání stranických a státních orgánů, a to jak v zemích socialistického systému, tak i - v jiném směru ovšem - ve státech kapitalistických. Zvýšený zájem o otázky inteligence - jako zvláštní společenské vrstvy - vyplývá především z rostoucího významu funkcí, které příslušníci inteligence vykonávají v procesu společenské dělby práce. Význam inteligence se nadto zvýšil i v důsledku všech aspektů současného stavu koexistence dvou společenskoekonomických systémů, zejména v souvislosti s politikou socialistických zemí dostihnout a předstihnout nejvyspělejší země kapitalistické. V socialistických státech samotných pak nabývá otázka inteligence nového významu v souvislosti s procesem dovršování socialismu, v SSSR pak v souvislosti s nástupem do rozvinuté výstavby komunismu. V tomto příspěvku si chci všimnout jen některých stránek postavení inteligence ve společnosti. Zejména těch, které byly v dosavadní literatuře pomíjeny a které se často vyskytují v diskusích na přednáškách o tomto tématu