Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR

Název: Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR
Variantní název:
  • K postavení socioprofesionálních skupin duševních pracovníků v ČSSR
Autor: Macků, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 7-18
Rozsah
7-18
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.