Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR

Variantní název
K postavení socioprofesionálních skupin duševních pracovníků v ČSSR
Autor: Macků, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, roč. 18, č. G13, s. 7-18
Rozsah
7-18
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document