Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR

Variant title
K postavení socioprofesionálních skupin duševních pracovníků v ČSSR
Author: Macků, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 18, iss. G13, pp. 7-18
Extent
7-18
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document