Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR

Title: Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR
Variant title:
  • K postavení socioprofesionálních skupin duševních pracovníků v ČSSR
Author: Macků, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, vol. 18, iss. G13, pp. 7-18
Extent
7-18
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.