G13

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Year: 1969
Volume: 18
Issue: G13
Publication year
1970
Topic
Články – Aufsätze – Статьи
Title Document
Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR | 7–18
Macků, Jan
PDF
Lékaři jako profesionální skupina inteligence | 19–25
Achrer, Karel
PDF
On the problem of the leisure time of youth in Czechoslovakia | 27–33
Cahová, Dagmar
PDF
Wahrheit, Freiheit und Meinung der Öffentlichkeit : ein Versuch im Bereich der philosophischen Imagination aktueller Begriffe | 35–40
Smrčka, Walter
PDF
O caмocтoятeльнoм yпpaвлeнии пpeдпpиятий | 41–49
Nováček, Miroslav
PDF
Zu einigen theoretischen Fragen der Verteilung des Gesellschaftsproduktes | 51–62
Havránek, Rostislav
PDF
Peвoлюциoннaя кoнцeпция миpнoгo пepexoдa к coциaлизмy: мoдeль Итaльянcкoй кoммyниcтичecкoй пapтии | 63–73
Tesařová, Vlastimila
PDF
Bemerkungen zur marxistischen Theorie über die Familie im Sozialismus | 75–85
Šolcová, Miroslava
PDF
Vliv způsobu rozdělování národního důchodu na rozsah spotřeby | 87–95
Šrůtka, Jan
PDF
Recenze – Rezensionen – Рецензии
Title Document
Ekonomický růst | 97–100
Nováček, Miroslav; Netík, Vojtěch
PDF
Marxismus a současná sociologie | 100–102
Zlomek, Stanislav
PDF
Nově o ženské otázce | 102–105
Havlasová, Helena
PDF
Palmiro Togliatti o demokracii a socialismu | 105–107
Tesařová, Vlastimila
PDF
Z oblasti tzv. "lékařské sociologie" | 107–109
Štěpánková, Olga
PDF
Ke dvěma výročím Arnošta Bláhy | 109–112
Macků, Jan
PDF
Title Document
Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен | 113–122
Hošková, Magda
PDF