Nově o ženské otázce

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 18, iss. G13, pp. 102-105
Extent
102-105
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Friedan, Betty. The feminine mystique. New York: Dell Publishing, c1963. 384 s.
Document